Posodobitev programske sheme

V mesecu aprilu bomo na obstoječem kabelskem omrežju vklopili novo digitalno shemo kanalov.