storitve in nastavitve za slepe in slabovidne

Nova storitev na Televiziji Slovenija za slepe in slabovidne - Zvočni podnapisi in zvočni opisi na dodatnem zvočnem kanalu

Kaj je dodatni zvočni kanal?
Dodatni zvočni kanal je kanal, ki si ga v TV sprejemniku vključimo namesto osnovnega jezika. Na dodatnem zvočnem kanalu so v izbranih oddajah originalnemu zvoku oziroma osnovnemu zvoku sočasno dodani zvočni podnapisi ali zvočni opisi. Storitev je namenjena predvsem uporabnikom z okvaro vida. Kadar zvočni podnapisi ali zvočni opisi niso na voljo, je zvok na dodatnem zvočnem kanalu enak kot na osnovnem.


Kaj omogoča dodatni zvočni kanal?
Dodatni zvočni kanal omogoča kakovostno spremljanje televizijskih vsebin slepim in slabovidnim uporabnikom in vsem drugim z motnjami branja. Zvočni podnapisi omogočajo sledenje tujejezičnim delom programa. Podnapisi v sliki se s pomočjo sinteze govora predvajajo zvočno. Zvočni opis je prevod slike v besedo. Pripovedovalec med premori, se pravi v prazninah med dialogi ali originalno pripovedjo, opisuje, kaj se dogaja v sliki. V zvočnem opisu so v besedo prenesene vizualne podobe oziroma dogajanje v sliki, ki je ključno za celostno dojemanje vsebine ali poteka zgodbe določenega avdiovizualnega dela.


Katere televizijske vsebine so opremljene z dodatnimi zvočnimi prilagoditvami?
V prvi fazi so z zvočnimi podnapisi opremljeni tujejezični pogovori in prispevki dnevnoinformativnih oddaj, med katere sodijo: Poročila, Prvi dnevnik, Poročila ob petih, Dnevnik in Odmevi, Studio 3 in nekatere druge. Z zvočnimi opisi so opremljene izbrane dokumentarne in igrane oddaje slovenske produkcije, ki so primerne za zvočno opisovanje. To pomeni, da imajo dovolj prekinitev v originalnem besedilu, ki jih je mogoče zapolniti z zvočnim opisom dogajanja v sliki.


Na katerih programih si je mogoče vključiti dodatni zvočni kanal?
TV Slovenija zagotavlja dodatni zvočni kanal na programih SLO 1, SLO 2 in SLO 3 tako na DVB-T mreži kot na spletu (MMC). Prav tako ga posredujemo vsem ponudnikom kabelskih in IP sistemov, da ga lahko posredujejo gledalcem.


Navodila za nastavitev dodatnega zvočnega kanala
Dodatni zvočni kanal, na katerem podnapise v izbranih dnevnoinformativnih oddajah bere govorna sinteza in na katerem so predvajanji zvočni opisi izbranih del, si lahko nastavite v jezikovnem meniju vašega TV sprejemnika. 
Pri DVB-T (prizemeljski sprejem) se dodatni zvočni kanal izbere v jezikovnem meniju sprejemne naprave (TV sprejemnik, SET-TOP box, računalnik,…).
TV Slovenija dodatni zvočni kanal, na katerem so predvajani zvočni podnapisi in zvočni opisi, oddaja pod oznako FINŠČINA (na nekaterih sprejemnikih SUOMI).
Če želite poslušati zvočne podnapise in zvočne opise, si morate v svojih sprejemnih napravah kot osnovni jezik vklopiti jezik FINŠČINA.


V primeru težav nas pokličite na 01/8100-210.